AKTUALNOŚCI
UWAGA! Powołując się na stronę internetową otrzymasz 5% rabatu.
CIEKAWOSTKI

Miarą skuteczności ochrony przeciwporażeniowej jest liczba śmiertelnych wypadków porażeń prądem elektrycznym oraz liczba pożarów, będących następstwem wad lub nieprawidłowej eksploatacji instalacji elektrycznych.

KONTAKT
mgr inż. Jarosław Kowalski
telefon: 661 076 255
e-mail: j.kowalski@limanova.pl

inż. Oskar Kowalski
telefon: 661 880 983
e-mail: o.kowalski@op.pl

Instalacje elektryczne i teletechniczne wewnętrzne:
OBIEKT PROJEKT
TESCO –  Budynek usługowo – handlowy
w Limanowej na dz. ew. nr 179/12, 179/13  -obręb nr 3
Zasilania, układu pomiarowego oraz instalacji elektrotechnicznych wewnętrznych dla potrzeb budynku usługowego.
Drukarnia  – budynek usługowy w Limanowej na dz. nr 380/27 – obręb nr 3 Instalacji elektrycznych wewnętrznych
Kościół w Ujanowice PW. Św. Michała Archanioła Instalacji elektrycznych wewnętrznych
Stacja paliw Wysokie dz. ew. nr. 39/1, 39/2, 39/3 Zasalania oraz instalacji elektrycznej
Weterynaria – Budynek usługowo – mieszkalny w Limanowej na dz. ew.nr 161 – obręb nr 5 Instalacji elektrycznych wewnętrznych
Przedszkole nr 2 – Rozbudowa z nadbudową budynku na dz. ew. nr 538/1 w  Limanowej Instalacja oddymiania klatki schodowej
Remiza OSP w Jastrzębiu na dz. ew. nr 551 Instalacji elektrycznych wewnętrznych
Bank – budynek usługowo – handlowy w Szczyrzycu na dz. ew. nr 251/2 Instalacji elektrycznych wewnętrznych
Budynek handlowo – usługowo – mieszkalny
w Nowym Sączu na dz. ew. nr. 15/1 – obręb 70
Instalacji elektrycznych wewnętrznych
Kościół w Skrzydnej PW. Św. Mikołaja Biskupa Instalacja przeciwpożarowa, nagłośnienia
Przebudowany, rozbudowany i nadbudowany budynek ośrodka rehabilitacyjno – leczniczego – Dom Seniora z częścią hotelową lokalizowanego w Szczawie na dz. nr 632 – obręb szczawa – gmina Kamienica

Budowa instalacji elektrycznej NN-0,4kv w tym
instalacji wewnętrznej i instalacji niskoprądowych

 

Przyłącza napowietrzne i kablowe:
MIEJSCE: PROJEKT:

Stara Wieś dz. ew. nr. 2050, 2035, 2035/11 0 gmina Limanowa    Budowa przyłącza elektroenergetycznego, kablowego NN oraz zalicznikowej linii kablowej   

Budowa przyłącza elektroenergetycznego, kablowego NN oraz zalicznikowej linii kablowej
Kasinka Mała dz. ew. nr. 4762/2, 239, 4785- gmina Mszana Dolna Budowa przyłącza napowietrznego  oraz budowa zalicznikowej linii kablowej

Sowliny dz. ew. nr. 17/4, 17/5, 17/6     Budowa przyłącza kablowego niskiego napięcia

Budowa przyłącza kablowego niskiego napięcia
Tymbark dz. ew. nr.488/7, 483/9 Budowa przyłącza napowietrznego niskiego napięcia
Mszana Dolna dz. ew. nr. 13335/6 – obręb Gronoszowa Przyłącz napowietrzny do budynku gospodarczego
Szczyrzyc dz. ew. nr.410/12, 410/10 – gmina Jodłownik Budowa przyłącza kablowego niskiego napięcia
Sieci terenowe niskiego i średniego napięcia:
Miejscowość: PROJEKT
Łącko koło Nowego Sącza woj. Małopolskie Budowa stacji trafo 30/0,4 kV wraz
z powiązaniem po stronie średniego i niskiego napięcia
Mszana Dolna woj. Małopolskie Stacja transformatorowa, wnętrzowa 17,5/630 , linie kablowe 15kV oraz 0,4kV
Mstów woj. Małopolskie Przebudowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej NN zasilanej ze Stacji transformatorowej „Jodłownik 5”
Przyszowa woj. Małopolskie Przebudowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej NN zasilanej ze Stacji transformatorowej „Przyszowa 13”
Szczawa woj. Małopolskie Budowa słupowej stacji transformatorowej wraz z powiązaniem po stronie SN i NN
Kamieniołom Męcina woj. Małopolskie Przebudowa sieci SN-30kV oraz budowa przyłącza energetycznego kablowego SN-30kV dla zasilania zakładu obróbki kamienia
Klikuszowa woj. Małopolskie Budowa linii elektroenergetycznej SN i NN, budowa kontenera stacyjnego transformatorowego SN/NN
Projekty oświetlenia zewnętrznego:
OBIEKT PROJEKT
Wyciąg narciarski Koninki Oświetlenie trasy zjazdowej oraz trasy kolejki na wyciągu narciarskim
Orlik Łososina Górna Oświetlenie boiska sportowego oraz projektu sterowania oświetleniem
Wyciąg narciarski w Kasinie Wielkiej Stacja transformatorowa słupowa wraz z powiazaniem po stronie Sn i NN oraz instalacja oświetlenia dla potrzeb wyciągu narciarskiego
Oświetlenie uliczne Limanowa Budowa instalacji oświetlenia drogowego w ciągu ul. Żwirki i Wigury
Boisko wielofunkcyjne przy ZSS nr 2  w Limanowej Instalacja oświetlenia boiska wielofunkcyjnego
Oświetlenie uliczne Limanowa Budowa instalacji oświetlenia drogowego w ciągu ul. Mytki i Ilmanowity
Oświetlenie drogowe Męcina Budowa instalacji oświetlenia drogowego wzdłuż drogi powiatowej nr 1551K

gallery