AKTUALNOŚCI
UWAGA! Powołując się na stronę internetową otrzymasz 5% rabatu.
CIEKAWOSTKI

Projektując instalacje elektryczne należy uwzględniać wymagania polskiego prawa, w tym Prawa Budowlanego i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

KONTAKT
mgr inż. Jarosław Kowalski
telefon: 661 076 255
e-mail: j.kowalski@limanova.pl

inż. Oskar Kowalski
telefon: 661 880 983
e-mail: o.kowalski@op.pl

Wykonujemy różnego rodzaju projekty miedzy innymi:

 • Budowlane
 • Wykonawcze
 • Kosztorysy dla branży elektrycznej
 • Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
 • Adaptacje projektów gotowych

FIRMA ZAJMUJE SIĘ PROJEKTOWANIEM:

Instalacji elektrycznych i teletechnicznych wewnętrznych takich jak:

 • Instalacji oświetleniowych podstawowych w tym profesjonalny dobór oświetlenia
 • Instalacji oświetlenia awaryjnego
 • Instalacji rozdzielcze
 • Instalacji odgromowych i przepięciowych
 • Instalacje ochrony przeciwpożarowej
 • Dobór zabezpieczeń i projekty rozdzielni obwodowych
 • Instalacje sygnalizacji włamania
 • Instalacje sygnalizacji pożarowej
 • Telewizji przemysłowej CCTV
 • Gniazd telefonicznych oraz telefonii bezprzewodowej
 • Gniazd komputerowych oraz Internetu bezprzewodowego
 • Dźwiękowego systemu ostrzegania DSO
 • Oddymiania klatki schodowej
 • Instalacji monitoringu
 • Systemów automatyki budynkowej
 • Oraz wiele innych.

Każdego typu przyłączy niskiego napięcia do wszystkich typów budynków:

 • Kablowych
 • Napowietrznych
 • Zalicznikowych linii kablowych w.l.z.

Sieci terenowych niskiego i średniego napięcia w tym:

 • Linie kablowe średniego i niskiego napięcia
 • Linie napowietrzne średniego i niskiego napięcia
 • Dobór słupów, przewodów, kabli
 • Dobór osprzętu sieci napowietrznych i kablowych
 • Dobór zabezpieczeń i automatyki zabezpieczeniowej
 • Słupowe stacje transformatorowe
 • Wnętrzowe stacje transformatorowe
 • Usunięcie kolizji sieci elektroenergetycznej z projektowana inwestycja i wszystko co związane z sieciami elektroenergetycznymi.

Oświetlenie ulic, parkingów, wyciągów narciarskich ogrodów, prywatnych posesji w tym:

 • Profesjonalne projekty oświetlenia
 • Nowoczesne energooszczędne systemy oświetlenia LED
 • Nowoczesne systemy sterowania oświetleniem
 • Projekty farm wiatrowych i fotowoltaicznych