AKTUALNOŚCI
UWAGA! Powołując się na stronę internetową otrzymasz 5% rabatu.
CIEKAWOSTKI

Miarą skuteczności ochrony przeciwporażeniowej jest liczba śmiertelnych wypadków porażeń prądem elektrycznym oraz liczba pożarów, będących następstwem wad lub nieprawidłowej eksploatacji instalacji elektrycznych.

KONTAKT
mgr inż. Jarosław Kowalski
telefon: 661 076 255
e-mail: j.kowalski@limanova.pl

inż. Oskar Kowalski
telefon: 661 880 983
e-mail: o.kowalski@op.pl

Uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych nr ewid. GPA-7342-100/94, MAP/IE/4143/01

zaswiadczenie