AKTUALNOŚCI
UWAGA! Powołując się na stronę internetową otrzymasz 5% rabatu.
CIEKAWOSTKI

Instalacje elektryczne powinny być zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby w przewidywanym okresie użytkowania spełniały wymagania dotyczące mocy zapotrzebowanej i pozostawały w pełnej sprawności technicznej, a w odniesieniu do instalacji w budynkach mieszkalnych również wymagania wynikające z pożądanego komfortu życia mieszkańców.

KONTAKT
mgr inż. Jarosław Kowalski
telefon: 661 076 255
e-mail: j.kowalski@limanova.pl

inż. Oskar Kowalski
telefon: 661 880 983
e-mail: o.kowalski@op.pl

Uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych nr ewid. GPA-7342-100/94, MAP/IE/4143/01

zaswiadczenie